på bnr. 13, Voll, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 112, bnr. 13)

Matrikkel
1950: gnr. 21, Vold, bnr. 13, Vold. Skyld: 4 mark 40 øre (overstrøket og endret)

Kalt Olagarden