på Røset, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 57, Røset

Skrivemåter
Røset (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Rødset (godkjent av kartverket 1973)