i Austigard, Sjølset, Øksendal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Sunndal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 17, Sjølset, bnr. 4, Sjølset. Skyld: 4 mark 31 øre
Fra 1960: gnr. 79, bnr. 4