i Vågsøy

Sivil tilhørighet
Før 1910: Selje kommune
1910–63: Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy kommuner
1964–2019: Vågsøy kommune
Fra 1.1.2020: Kinn kommune

Geistlig tilhørighet
Selje prestegjeld, Vågsøy sogn. Fra 1906: Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy (Hove) sogn
Fra 1953: Vågsøy prestegjeld