på bnr. 7, Nøsa, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 60, Nøsen, bnr. 7, Nøsen. Skyld: 1 mark 28 øre