på bnr. 6, Husby, Øksendal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Sunndal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Husby, bnr. 6, Husby. Skyld: 4 øre

Kalt Øksendalsøra og Gjestgiveriet