på Husby, Øksendal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Sunndal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Husby
Fra 1960: gnr. 64