på Vollen, Ner-Tornes, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Tornes nedre, bnr. 1, Tornes nedre