på bnr. 15, Ner-Tornes, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1, utskilt 1896 og kalt Rottem etter eieren
1950: gnr. 13, Tornes nedre, bnr. 15, Rottem. Skyld: 14 øre