i Øksendal

Sivil tilhørighet
1854 utskilt fra Sunndal som egen kommune
1.1.1960 tilbakeført til Sunndal

Geistlig tilhørighet
Ved resolusjon av 8.7.1853 utskilt fra Sunndal som eget prestegjeld
Ved resolusjon av 21.11.1969 tilbakeført til Sunndal