på bnr. 1, Malme, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1840: mnr. 97, Malme, lnr. 211, Malme og Melsæter. Skyld: 2 daler 4 ort 14 skilling
1950: gnr. 69, Malme, bnr. 1, Malme. Skyld: 4 mark 13 øre