på Løset, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 67, Løsæt (Lodusæt). Skyld: 5 daler 2 ort 22 skilling
1950: gnr. 17, Løset