i Levran, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune (s.d.)
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Aukra prestegjeld, Vågøy sogn
Fra resolusjon av 22.9.1859: Fræna prestegjeld, Ytre Fræna sogn

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under gården Kjørsvika
1950: gnr. 10, Lavran