på bnr. 5, Lauvåsen, Vågøy

Sivil tilhørighet
Senere overført til Aukra kommune

Matrikkel
1840: mnr. 124, Løvaas, lnr. 274, Løvaas. Skyld: 1 ort 1 skilling
1890: gnr. 41, bnr. 5
Senere gnr. 64, bnr. 5