på Anemarta-plassen, Lauvåsen, Vågøy

Sivil tilhørighet
Lauvåsen ble senere overført til Aukra kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass
Nedlagt etter at brukeren flyttet i 1857