på Lauvåsen, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Senere overført til Aukra kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1890: gnr. 41
Senere gnr. 64