Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1840: mnr. 113, Qvalsnæs, lnr. 250, Qvalsnæs. Skyld: 2 daler 1 ort 6 skilling
1950: gnr. 30, Kvalsnes, bnr. 1, Kvalsnes. Skyld: 2 mark 24 øre (overstrøket og endret)