i Øvre Kjørsvika, Kjørsvika, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 9, Kjørsvik, bnr. 1, Kjørsvik. Skyld: 2 mark 32 øre

Også kalt Nerigarden