på bnr. 2, Øvre Hovde, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 110, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 19, Hovde øvre, bnr. 2, Hovde øvre. Skyld: 4 mark 75 øre (overstrøket og endret)

Kalt Roegarden etter selveiere på 1800-tallet