på Varden, Kjørsvika, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1910
1950: gnr. 9, Kjørsvik, bnr. 10, Nyheim. Skyld: 45 øre