i Pålgarden, Øver-Bø i Måndalen, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Under gnr. 26
Fra 1964: under gnr. 117