på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 96, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 5, Øvrebø, bnr. 1, Øvrebø. Skyld: 4 mark 31 øre (overstrøket og endret)

Etter hvert kalt Larsgarden og Skulgarden