i Øre

Sivil tilhørighet
Fra 1837: egen kommune
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune

Geistlig tilhørighet
Sogn under Tingvoll
Eget prestegjeld fra 1893