på Sørvoll, Voll, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 112, bnr. 8