på Ålesund sjukehus

Opprinnelig Fylkessjukehuset
Fra 1991: Sentralsjukehuset
Fra 2002: Ålesund sjukehus