i Storstauå, Voll, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (s.d.)

Matrikkel
1950: gnr. 21, Vold, bnr. 10, Vold. Skyld 1969: 4 mark 47 øre
Fra 1964: gnr. 112, bnr. 10