i Geilstauå, Voll, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under Høljenesgarden (bnr. 4)

Plassen lå ved Vollasjøen, også kalt Vollafjøra