på bnr. 12, Voll, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Vold, bnr. 12, Vold. Skyld: 6 mark 40 øre
Fra 1964: gnr. 112, bnr. 12

Kalt Hildegarden, trolig etter brukerkone på 1700-tallet (s.d.)