på Voll, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Vold
Fra 1964: gnr. 112