i Tøftin, Venås, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 25, Venaas, bnr. 1, Venaas. Skyld: 4 mark 40 øre
Fra 1964: gnr. 116, bnr. 1