Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 25, Venaas, bnr. 3, Venaas. Skyld: 3 mark 58 øre
Fra 1964: gnr. 116, bnr. 3