på Åsskard

Sivil tilhørighet
1647: Halsa tinglag
1838–95: Stangvik kommune
1.5.1895–31.12.1964: Åsskard kommune
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Geistlig tilhørighet
1554: Stangvik prestegjeld, Halsa sogn
1838: Stangvik hovedsogn

Matrikkel
1840: mnr. 34, Aasgaard (Aas). Skyld: 9 daler 4 ort 18 skilling
1890: gnr. 77, Aasgaard
1950: gnr. 77, Aasgaard
Fra 1965: gnr. 88

Skrivemåter
Åsskard (godkjent av kartverket 1968)
     osgordtt, osszgordtt (1554, DN 21/1007)