i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 116, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 316, bnr. 1

Også kalt Ytre Langelia, Lia og Oppistua