på Ytre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Vistdal sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 57, Lange Ytre
Fra 1964: gnr. 116
Fra 2020: gnr. 316

Skrivemåter
Ytre Lange (vedtatt av kartverket 13.2.2013)
Lange ytre (avslått av kartverket 13.2.2013)
Lange (avslått av kartverket 13.2.2013)
Ytre Langa (avslått av kartverket 13.2.2013)
Langa, ytre (avslått av kartverket 13.2.2013)