i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Mnr. 226
1840: del av mnr. 99, lnr. 8 (Lange yttre med Langelid)
1890: gnr. 57, bnr. 2 (gammelt lnr. 8 b, Langeli, «Kaldes Asgotlien»)
Fra 1964: gnr. 116, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 316, bnr. 2

Kalt Asgotlia etter brukeren i 1630-årene (s.d.)