i Teigen, Oppdal, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 109, bnr. 6
Fra 2020: gnr. 309, bnr. 6