på Storåkeren, Oppdal, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 92, Opdal, lnr. 213, Opdal. Skyld: 2 daler 1 ort 2 skilling
Senere delt