på Reiten «II», Nerland, Vistdal

Matrikkel
Tidligere bruk, senere underlagt andre