i Rombaksbotn, Ankenes

Sivil tilhørighet
Fra 1974: Narvik kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Rombaksbotn