på Holssetra, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 99, Holsæter, lnr. 219, Holsæter (kun ett bruk). Skyld: 1 daler 2 ort 7 skilling
1950: gnr. 71, Holsæteren