på Søre, Helset, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1840: mnr. 119, Helsæt (Helgsæt), lnr. 263, Helsæt. Skyld: 3 daler 15 skilling
1950: gnr. 36, Helset, bnr. 1, Helset. Skyld: 5 mark 73 øre