i Herut, Hanset, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 41, Hanset, bnr. 1, Hanset. Skyld: 3 mark 67 øre
Fra 1964: gnr. 100, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 300, bnr. 1