i Heraust, Hanset, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 41, Hanset, bnr. 2, Hanset. Skyld: 2 mark 18 øre
Fra 1964: gnr. 100, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 300, bnr. 2