på Bruaset, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 23, Bruaset
Fra 1964: gnr. 114