på bnr. 1, Lauvåsen, Vågøy

Sivil tilhørighet
Senere overført til Aukra kommune

Matrikkel
1890: gnr. 41, bnr. 1
Senere gnr. 64, bnr. 1