i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 57, Lange Ytre, bnr. 6, Øverlien. Skyld: 1 mark 77 øre
Fra 1964: gnr. 116, bnr. 6
Fra 2020: gnr. 316, bnr. 6