på Hjellteigen på Haugen, Bergset, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Nedlagt husmannsplass under senere gnr. 103 (Bergset), bnr. 1 (Haugen)