på Haugen, Bergset, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 103, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 303, bnr. 1