på bnr. 7, Bergset, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Lnr. 199 b
Fra 1890: gnr. 103, bnr. 7
Fra 2020: gnr. 303, bnr. 7

Kalt Trondgarden