på bnr. 5, Bergset, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 44, Bergset, bnr. 5, Berset. Skyld: 3 mark 79 øre
Fra 1964: gnr. 103, bnr. 5
Fra 2020: gnr. 303, bnr. 5

Kalt Knutgarden, trolig etter selveier 1801–40