på Elnes, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1724: mnr. 619, Elleness
1840: mnr. 77, Ellesnæs. Skyld: 7 daler 2 ort 12 skilling
1950: gnr. 49, Elnes