på bnr. 3, Bergset, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: Gnr. 103, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 303, bnr. 3

Kalt Erikgarden etter brukere i siste del av 1700-tallet