på Bergset, Vistdal

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Vistdal sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 44, Bergset
Fra 1964: gnr. 103
Fra 2020: gnr. 303

Skrivemåter
Bergset (vedtatt av kartverket 6.8.2013)
Berset (avslått av kartverket 6.8.2013)

Kalt Store Bergset på 16- og 1700-tallet