i Otterholm, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 111)

Matrikkel
1950: gnr. 20, Otterholm