i Søre Vorpa, Jendem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Jendem, bnr. 3, Jendemsvorpen. Skyld: 72 øre