i Vistdal

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag (noen gårder tilhørte Rødven tinglag)
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Vistdal sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn