i Jendemsgjerdet, Jendem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Gnr. 34, bnr. 1